Качеството е равно на доверие!
Обадете ни се +359 888 309 172

Incubator 8000IC

Инкубатор предназначен за използване на недоносени деца

Моделът може да контролира:

   - температура на въздуха

   - относителна влажност

   - концентрация на кислород

   - температура на кожата

Incubator 8000SC

Инкубатор предназначен за терапия на недоносени бебета

Моделът може да контролира:

   - температура на въздуха

   - влажност на въздуха

   - температура на кожата (опция)

Transport Incubator 5400

Транспортен Инкубатор с включен Babylog 2

КИЛИ МЕД ООД  © 2013